• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Bạn thấy sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thế nào?

Bạn thấy sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Không tốt
182  68.7%
Rất tốt
33  12.5%
Tốt
18  6.8%
Bình thường
11  4.2%

Số người tham gia bình chọn  :  265
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, ngày 08 Tháng 9 năm 2008 lúc 14:30
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ năm, ngày 05 Tháng 3 năm 2020 lúc 14:15